Ekologia


Produkty ekologiczne są nie tylko bezpieczniejsze od produktów konwencjonalnych, ale również są one często smaczniejsze i bardziej aromatyczne. W przypadku owoców i warzyw, które nie tylko nie są chronione pestycydami ale i hodowane w sztucznych warunkach, różnica w smaku jest dość łatwa do zauważenia. W przypadku mięsa ekologicznego bezpieczeństwo odgrywa równie ważną rolę; zwierzęta ekologiczne nie są karmione sztucznymi paszami zawierającymi antybiotyki i hormony. W produkcji ekologicznej zwierzęta karmione są jedynie czystymi produktami ekologicznymi jak na przykład zboża, ziemniaki czy koniczyna. Produkcja ekologiczna nie jest tak „wydajna” jak produkcja konwencjonalna, jednak wyższa jakość tej produkcji jest odpowiednio rekompensowana producentom w postaci wyższych cen skupu oraz, co ma również ogromne znaczenie, dużej satysfakcji z dobrze wykonanej pracy i uzyskanych owoców.

Sprawdź nasz certyfikat:
- Certyfikat firmy